Etivisu

Edelstein21

Mimmi-futarit ry on vuonna 2014 perustettu rekisteröity yhdistys, jonka tavoitteena on edistää tyttöjen jalkapalloharrastusta Suomessa. Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji. Tästä huolimatta tyttöjen ja naisten jalkapalloon panostetaan selkeästi vähemmän kuin poikien ja miesten jalkapalloon. Sama ilmiö on nähtävissä sekä Suomessa että ulkomailla. Me haluamme tuoda tähän muutoksen tuomalla esiin, kuinka tärkeää tyttöjen ja naisten jalkapallon tukeminen ja arvostaminen on – kuinka tärkeää tyttöjen ja naisten on saavuttaa tasa-arvo myös jalkapallokentällä!

Tyttöfutis

Tutkimusten mukaan moni jalkapalloa harrastava tyttö lopettaa harrastuksensa 17-vuotiaana, koska ei pääse pelaamaan liigatasolle. Toisaalta suomalaisen tyttöjalkapallon eräänä ongelmana nähdään juuri pelaajien nouseminen liian nuorina liigatasolle. Mitä tälle dilemmalle pitäisi tehdä? Yhdeksi vaihtoehdoksi on esitetty, että joukkuevaihtoehtoja pitäisi tyttöjen ja naisten jalkapallossa olla nykyistä enemmän sekä nykyistä useammalla sarjatasolla. Jos joukkuevaihtoehtoja sekä sarjatasovaihtoehtoja olisi nykyistä enemmän voisivat pelaajat valmistautua aikuisten vauhtiin siirtymiseen hieman nykyistä hitaampaan tahtiin.

Tyttö- ja naisjalkapallon suurimpana haasteena nähdään Suomessa kysymys siitä miten nuoret tytöt ja naiset saataisiin jatkamaan harrastustaan aikuisiksi saakka. Tätä tarkoitusta varten tarkoituksenamme on toteuttaa kevään 2016 aikana kyselytutkimus jalkapalloharrastuksen juniori-iässä lopettaneille tytöille ja naisille. Kyselytutkimuksen avulla on tarkoituksena selvittää niitä syitä, jotka ovat johtaneet harrastuksen lopettamispäätökseen sekä toimenpiteisiin, joiden avulla harrastus olisi kenties saattanut kyseisen tytön tai nuoren naisen kohdalla jatkua aikuisenakin. Uskomme, että tutkimuksen kautta saadaan kerättyä arvokasta tietoa, jota voidaan käyttää Suomen tyttö- ja naisjalkapallon kehittämiseen tulevina vuosina.

Tällä hetkellä kyselytutkimuksen kysymyksiä suunnitellaan ja muokataan ja valmiit kyselylomakkeet on tarkoitus lähettää tutkimukseen valituille henkilöille helmikuun 2016 aikana. Kyselytutkimuksen kysymykset ovat avoimia ja vastaaja saa palauttaa vastauksensa nimettömänä. Kyselytutkimuksen kysymyksiä ovat ainakin:

– Mitkä syyt saivat sinut lopettamaan jalkapalloharrastuksesi?
– Mitkä syyt saivat sinut aloittamaan jalkapalloharrastuksen ja minkä ikäisenä lopetit jalkapallon harrastamisen?
– Minkä ikäisenä päätit lopettaa jalkapalloharrastuksesi ja kuinka kauan ehdit harrastaa jalkapalloa?
– Pohditko lopettamispäätöstä kauan vai päätitkö lopettaa ihan yhtäkkiä?
– Millainen valmennuksen taso tyttöjen ja naisten jalkapallossa Suomessa mielestäsi on?
– Koetko, että joukkueesi valmennusilmapiiri oli myönteinen ja kannustava?
– Kuinka usein harjoittelit jalkapalloa ennen kuin lopetit jalkapallon harrastamisen?
– Oletko koskaan ajatellut aloittaa jalkapallon harrastamista uudelleen?
– Mitkä olisivat sellaisia asioita, jotka saisivat sinut harkitsemaan jalkapalloharrastuksen aloittamista uudelleen?
– Mitä suomalaisessa tyttöjen ja naisten jalkapallossa pitäisi mielestäsi erityisesti kehittää?
– Mitkä ovat mielestäsi suomalaisen tyttöjen ja naisten jalkapallon suurimmat puutteet?
– Suositaanko Suomessa mielestäsi poikien ja miesten jalkapalloa tyttöjen ja naisten jalkapalloa enemmän ja jos suositaan, niin miten tämä mielestäsi näkyy? sekä
– Mitä mieltä olet kaikki pelaa –säännöstä, jota sovelletaan Suomessa lasten jalkapallossa?

Eräänä syynä jalkapalloharrastuksen lopettamiseen juniori-iässä on vaatimustason nousu liian voimakkaasti juniorivuosien jälkeen; osa pelaajista ei halua kilpailla Suomen mestaruustason pelipaikasta, vaan kokee tämän liian suurena haasteena ja Suomen mestaruustason liian korkeana tasona omalta osaltaan. Siirryttäessä junioritasolta aikuisten sarjoihin myös harjoitusmäärät nousevat reippaasti yleisen vaatimustason kanssa. Nousu saattaa olla liian yhtäkkinen ja raju, jolloin osa pelaajista saattaa kokea omat taitonsa tai resurssinsa riittämättömiksi tälle uudelle vaatimustasolle. Suomen mestaruustason joukkueet saattavat harjoitella naisten joukkueiden osalta jopa kahdeksan kertaa viikossa!

Suomen tyttö- ja naisjalkapallo tarvitsee nykyistä laajempaa joukkuetarjontaa, mutta monissa seuroissa tunnutaan panostettavan ennenkaikkea poikien ja miesten joukkueisiin. Toisaalta naisten määrä jalkapalloharrastuksen parissa on kasvanut, mutta tällä hetkellä liigatason paikkoja ei ole Suomessa tarjolla riittävästi edes kaikille selvästi lahjakkaille pelaajille. Osa pelaajista ei edes halua siirtyä varsinaisiin kilpajoukkueisiin, vaan haluaa pitää jalkapallon kivana harrastuksena.